DOCUMENTS

*NOTÍCIES DE PREMSA  
    Articles publicats: Balears 18/12/03, Diari de Menorca i Diari de Mallorca   8/01/04  www.diariodemallorca.es/secciones/actual/noticia.jsp?pIdNoticia=50368
    Comunicat a premsa 1: Assemblea de professors rebuja la LOCE...
    Comunicat a premsa 2: Creació de l'AEMIB
     
*MANIFEST I FULL DE SIGNATURES  
    Manifest
    Full signatures
    Full signatures institucions
     
*ESCRIT PER INCLOURE A LES ACTES DELS DEPARTAMENTS.  
    Text
     
*COMUNICAT AL CONSELLER  
    Dia 19/12/03