LEGISLACIÓ

MINISTERI
 

Tot sobre la LOCE:  totes les normatives que han sortit fins ara i esborranys de documents que s'estan fent:  http://www.madrid.org/dat_oeste/proyectos_ley_calidad.htm

   
COMUNITAT AUTÒNOMA
  Aquí podràs trobar tot el que es refereix a les Balears:
 

Normativa LOCE: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.ct.jsp?fitxa=16511&coduo=37

  Calendari d'implantació LOCE: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.ct.jsp?fitxa=16471&coduo=37