Associació d'Orientadors/es de les Illes Balears (AOIB)  http://balearweb.net/aoib


 

 

Web AOIB (Estàtic)     
Contingut Web AOIB 
Blog AOIB (Dinàmic) 
Grup AOIB
Contacta'ns 
COPOE

Google 
Arc Mediterrani  
Multitraductor  

Benvinguts a l'AOIB
A l'AOIB tu decideixes


La unió de l'Orientació fa la força de l'Orientació

Sigueu benvinguts al WEB de l'Associació d'Orientadors i Orientadores de les Illes Balears tant si hi veniu com a Socis, com a professionals, com a companys informadors o educadors o com a usuaris de l'Orientació. 

En tots els casos esperam que trobeu la informació, les eines i els recursos que necessiteu per a orientar o orientar-vos, en mires a prendre unes bones decisions. Igualment, si has aconseguit alguna avantatge a aquestes pàgines ens agradaria que, en reciprocitat, tu t'associassis o, en cas impossible o inconvenient, ens oferissis la teva aportació en forma d'enllaç a eines i recursos d'Orientació o en forma de col·laboració mitjançat escrits o eines o recursos que disposis. La unió fa la força, força sols desitjable si és creadora i no fa cap mal. En el nostre cas, la unió farà la força del recurs en benefici de cada un i de tots.

Orientació:
Entenem l’Orientació com a procés i acció tècnica i professional d’assessorament i ajuda a persones i sistemes, per a ajudar-los a conèixer la seva realitat i les seves distintes opcions o possibilitats, amb la finalitat de que puguin prendre decisions adequades, que els permetin el creixement i la millora propis, en el seu propi benefici i en el social. Aquesta orientació pot ser personal, educativa, psicològica, sociològica, acadèmica, professional, laboral o ocupacional. I es dona a persones i sistemes amb o sense dificultats o problemes.  

Els fins de l’Associació són:
- Agrupar i compartir distints recursos, eines, experiències, capacitats tècniques i nova formació d’un conjunt de persones (els associats) que es dediquen a activitats d’orientació i professionals de l’orientació; i anar incrementant-los.
- Que els distints associats puguem utilitzar aquests conjunt d’eines i recursos d’orientació per a desenvolupar i realitzar la nostra funció tècnica i professional.
- Poder exercir l’orientació amb aquest conjunt enriquit, d’eines, recursos, experiències i capacitats en benefici de les persones i sistemes orientats i en benefici social de les Illes Balears.
- Realitzar tot això amb funcionalitat (que tengui una utilitat pràctica conseqüent) i eficàcia (que serveixi per a assolir els objectius proposats). 

Acordat a l'Assemblea constituent
Casal d'Entitats de Mallorca.
27-03-03 

.