Associació d'Orientadors/es de les Illes Balears (AOIB)  http://balearweb.net/aoib


 

 

Web AOIB (Estàtic)     
Contingut Web AOIB 
Blog AOIB (Dinàmic) 
Grup AOIB
Contacta'ns 
COPOE

Google 
Arc Mediterrani  
Multitraductor  

Contingut del WEB

Contingut:

Webs pròpies: 

Adreces i referents 
Benvinguts 
Codi deontològic 
Convocatòria per a crear l’AOIB (històric)
Eines d’Orientació 
Enllaços externs  
Estatuts AOIB 
Guia per a l’Orientació 
Intel·ligència emocional 
Jornades de Toledo (preparació) 
Jornades de Toledo (presentació) 
Juntes rectores 
Primera quiexa 
Qualitat educativa i èxit escolar 
Referents. Primera web AOIB  


Documents al web de l’AOIB:
 

Adquisición y desarrollo del lenguaje (PFL) 
Avaluació del Departament d’Orientació (ARC) 
Avaluació psicopedagògica i atenció a la diversitat (PFL) 
Cartell Invitació a associar-se 
Cartell publicitat AOIB 
Conjunt d’eines i recursos d’orientació de Vicenç Rul·lan (VR) 
Consell Orientador (IES S’Arenal) 
Contingut Projecte Curricular (ARC) 
Contingut Projecte Educatiu del Centre (ARC) 
Contracte de modificació de conducta (PFL) 
Convocatòria eleccions 2005 
Desenvolupament evolutiu dels adolescents (PFL) 
Desenvolupament infantil evolutiu (PFL) 
El Departament d’Orientació a un centre de persones adultes (ARC) 
Equip directiu i dinàmica de grups (PFL) 
Escrit al Conseller d’Educació (15-09-2004) 
Fitxa d’Associació. Model 04-05  
Fitxa d’Associació. Model 05-06 
Imprès relació nous associats 
Informe tutorial. IES Arenal 
Intel·ligència emocional. Alumnes (BM) 
Intel·ligència emocional. Familia (BM) 
Intel·ligència emocional. General (BM) 
Intel·ligència emocional. Professorat (BM) 
Nova carta a la Conselleria d’Educació (31-03-2004) 
Noves targes de l’AOIB 
Orientació educativa (ARC) 
Orientación de calidad en el seno de la LOCE (ARC) 
Orientación en la práctica en IB Jornadas Toledo. Resumen (ARC) 
Orientación en la práctica en Illes Balears. Toledo (ARC) 
Papereta eleccions AOIB 2005 
Pla d’Avaluació, Orientació i tutoria (ARC) 
Pla del Departament d’Orientació (ARC) 
Presentació de l’AOIB a la Conselleria d’Educació PP (18-12-2003) 
Programa de las Jornadas de Toledo 
Programes d’Iniciació Professional. PIP (PFL) 
Protocol de derivació a la USMIJ (PFL) 
Reglament d’eleccions a l’AOIB. 2004 
Relació de membres de l’AOIB 
Respuesta organizativa centro para atender necesidades (AM i RB) 
Resum i comentari del llibre “Formación de adultos” (ARC) 
Sol·licitud de reunió amb el Conseller d’Educació. Maig de 2005 
Tutories primer cicle. Tendeèncis a l’agressivitat (PFL)

..............................................................................................

Referents educatius, de programació, metodologia  i avaluació a l'Arc46, grup de comunicació

(L'AOIB demana el màxim respecte per als autors dels distints escrits i treballs: Cas d'utilitzar-ne algun citar sempre autor i font. Gràcies)

1 Referents legals i normatius

 

2 Referents associatius (AOIB) i del WEB

 

3 Referents teòrics professionals

 

4 Eines i experiències per a l'orientació

(Atenció: La majoria d'escrits i recursos d'aquesta pàgina estan disponibles al propi lloc. No obstant això, alguns estan enllaçats a altres webs: En aquests casos sols són accessibles mentre es mentengui l'enllaç i aquest funcioni correctament)