LLIURAMENT A LA CONSELLERA PRESENTACIÓ EN EL PLE POWERPOINT PRESENTACIÓ 

INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS

CURS 2006-2007

PORTADA INDEX PRESENTACIÓ
1.- CONTEXT 2A.- ALUMNAT I 3.- CENTRES

2B.- ALUMNAT II

4.-PROFESSORAT

5.- OBJECTIUS  2010 6.- MESURES URGENTS ANNEXOS